Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5594 3d25
time, time, time...
Reposted byalainaSvartaVargenLovelyMolly
5589 f6a9
... and lonely heart.
Reposted byLovelyMolly LovelyMolly
5587 b606
forever?
maybe yes, maybe not.
Reposted byLovelyMolly LovelyMolly
5580 35e6
life is a joke...
Reposted byalainaniskowohashstrangemeanakareninaNoCinderellarelationshitasylopathigotfoodirka971230pasdechat
5565 4ec6
brOKen
1177 2435
stupid Alice...
1176 759a
now, you are dead to me.
Reposted byxlazyxladyx xlazyxladyx
1172 f5df
like you.
Reposted byxlazyxladyxjemrobaki
1170 403e
Reposted bythe-impossible-girlLadyNeutrinAnulaaalovebuzz
profumi di amore - image #2830732 by saaabrina on favim.com
Reposted fromweightless weightless viaimara imara

20 pozytywnych nawyków, które zmienią Twoje życie.

Mózg automatyzuje to, co systematycznie powtarza. Oto zestaw nawykowych zachowań, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat systematycznie ćwiczę i przynoszą mi doskonałe rezultaty.

1. Codziennie rano przed wstaniem z łóżka i wieczorem przed pójściem spać podziękuj za przynajmniej trzy rzeczy, które masz lub Cię spotkały, na przykład pracę, rodzinę, śmieszną chwilę na ulicy.
2. Codziennie wieczorem zadaj sobie pytanie o trzy rzeczy, których nauczyłeś się w ciągu dnia.
3. Codziennie wieczorem zadaj sobie pytanie o trzy rzeczy, które możesz zrobić lepiej następnym razem.
4. Gdy popełnisz błąd, natychmiast w miarę możliwości zrób jeszcze raz to samo w lepszej, już prawidłowej wersji. Jeśli tego nie możesz naprawić fizycznie, zrób tak, jakbyś mógł, i wyobraź to sobie. Celem jest zapamiętanie ulepszonej wersji jako ostatecznej.
5. Wieczorem przed pójściem spać, albo rano przed rozpoczęciem pracy, przygotuj sobie listę zadań na cały dzień.
6. Mów swoim bliskim, że są wyjątkowi, że ich kochasz, że są dla Ciebie ważni.
7. Patrz w lustro i się do siebie uśmiechaj (nawet na siłę).
8. Codziennie ćwicz jedną technikę z psychologii sukcesu, na przykład wzorce lingwistyczne, raport, dualizm. Zaplanuj rano, jaką.
9. Otaczaj się mądrzejszymi od siebie ludźmi.
10. Gdy coś robisz, zadawaj sobie pytanie, jak to zmienia świat i pomaga innym ludziom.
11. Miej marzenie i codziennie przez kilka minut je wizualizuj, tak jakbyś już je osiągnął.
12. Wybierz jeden kontekst życiowy, w którym chcesz osiągnąć mistrzostwo i to ćwicz.
13. Przynajmniej raz dziennie spędź kilkanaście minut sam ze sobą.
14. Gdy z kimś rozmawiasz, zadawaj sobie pytanie, jak możesz pomóc danej osobie rozwiązać jej problem.
15. W ciągu dnia minimum jeden raz zadaj sobie pytanie: "Czy jestem szczęśliwy?". Jeśli odpowiedź będzie negatywna, zmień coś.
16. Gdy siadasz do pracy, pracuj w ramach możliwości minimum godzinę bez żadnej przerwy.
17. Znajdź coś większego od Ciebie - Boga, Jedność, Pełnię (nazwa nie ma znaczenia religia również) i proś o wsparcie oraz wskazówki.
18. Przestań spędzać czas z toksycznymi osobami.
19. Przynajmniej raz w roku wyjedź w nowe miejsce.
20. Jeśli popełniłeś błąd, który miał negatywne skutki dla innych, przeproś tę osobę i zadośćuczyń.

— Mateusz Grzesiak
Reposted fromlivhanna livhanna
3939 afce
Reposted fromrol rol viajossie jossie
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viabyheart byheart
3382 efb7
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vialittleburn littleburn
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
0209 9ee3 500
Reposted fromdorks dorks viawishyouwerehere wishyouwerehere
5740 e406
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viaaqq aqq
5815 d135
Reposted fromana25 ana25 viadrogadoraju drogadoraju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl